Konsultacije

Potrebno je samo da nam pošaljete pitanje, a mi ćemo u najkraćem roku razmotriti i dati odgovor u rubrici pitanja i odgovori na našoj web stranici.

Pitajte nas

CKB stambeni krediti u saradnji sa Ventura Partners

Dom je više od prostora u kom živimo, to je mjesto gdje pronalazimo sigurnost, gdje se radujemo i provodimo trenutke sa svojim porodicama. CKB vam nudi lak i jednostavan način da ostvarite svoj san i živite u domu o kojem ste oduvijek maštali.

U saradnji sa prestižnom građevinskom kompanijom Ventura Partners, CKB nudi stambeni kredit za stanove u izgradnji, uz fiksnu nominalnu kamatnu stopu koja iznosi 3,99% (EKS 4,16%)* i provizijom za odobravanje kredita od 0,5%.

Kao sredstvo obezbjeđenja za ove kredite klijenti će obezbijediti hipoteku nad stambenim prostorom koji je predmet prodaje, osiguranim u korist CKB.

Kome je namijenjen?

CKB stambeni kredit namijenjen je rezidentima i nerezidentima sa zaposlenjem i regulisanim boravkom u Crnoj Gori, zaposlenima na određeno i neodređeno vrijeme, pomorcima, penzionerima, preduzetnicima (moraju postojati minimum godinu dana), klijentima sa drugim vidom redovnih prihoda koje mogu dokazati.

Prednosti

  • kredit se odobrava u iznosima od 5.000 EUR do 300.000 EUR
  • rok otplate od 12 do 300 mjeseci
  • za stanove u izgradnji
  • bez polise životnog osiguranja

Reprezentativni primjer: Za iznos kredita od 50.000 EUR sa rokom otplate 300 mjeseci, nominalna kamatna stopa (NKS) iznosi 3,99%, dok efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 4,13%. U obračun ukupnog duga i EKS-a su uključeni troškovi kamate za cijeli period u iznosu od 28.514,38 EUR, troškovi naknade za odobravanje kredita (250 EUR), trošak 2 mjenice (4 EUR) i trošak upita u Regulatorni biro (3 EUR), kao i procjene nepokretnosti (60 EUR), polise osiguranja nekretnine (u ovom slucaju 197,72 EUR), ugovora o hipoteci (170 EUR), upisa hipoteke (20 EUR), kao i naknade za izdavanje lista nepokretnosti (8 EUR). Troškovi procjene nepokretnosti i polise osiguranja nekretnine, izračunati su na konkretnom primjeru nepokretnosti, koja se zalaže kao obezbjeđenje, veličine 87m². Ukupan iznos koji klijent treba da plati iznosi 79.227,10 EUR, dok mjesečna rata iznosi 261,71 EUR.Reprezentativni primjer je iskazan na primjeru obračuna od 01.03.2022. godine.

Naš tim stručnjaka vrši nadzore po fazama izgradnje I to: glavni nadzor, nadzor za konstrukciju, jaku i slabu struju, termotehniku i sl.

Generalna garancija je 2 godine, garancija na konstrukciju je 10 godina, a za ugrađenu opremu i materijale važi garancija data od dobavljača

Poštujemo zadate rokove jer nam je zadovoljstvo kupca na prvom mjestu.

Eventualni nedostaci evidentiraju se putem zapisnika i shodno tome rješavaju

Svi detalji definišu se predugovorom/ugovorom o kupoprodaji

Nema posebnih odstupanja, procedura je ista kao i za naše državljane